Beszédtechnika tanítás

 

Hogyan tanítok?

 

Munkámat számos kiváló szakirodalommal együtt a 2021-ben megjelent Bebeszélő-Beszélj bátran! című beszédtechnikai könyvem segíti.

Egyéni órák esetén:  az első beszédtechnikai alkalom során beszédállapot felmérést végzek, ami után megbeszéljük az erősségeket és a fejlesztendő területeket. Ez alapján egyénre szabott menetrend szerint tanulunk klienseimmel.

 

Az órák egymásra épülő beszédtechnikai gyakorlatokból, gyakorlatsorokból állnak, melyek segítségével elsajátítható a kívánatos légzés, hangadás, artikuláció, kiejtés, szövegértés, hangerő, beszédtempó, és koncentráció. Munkám során folyamatos visszajelzést adok az egyén órai munkájáról és beszédtechnikai fejlődéséről.

 

A beszéd fejlesztése – az idegen nyelv tanulási folyamatához hasonlóan – hosszabb távú együttműködést, szakmai kontrollt és rendszeres gyakorlást kíván. Az otthoni gyakorlást segítendő személyre szabott órarendet alakítok ki mindenki számára.

Óráim a komoly munka mellett gyakran játékos formában ösztönzik és segítik növendékeimet a folyamatos fejlődésben.

 

Csoportos foglalkozásoknál, az egyéni órákhoz hasonló felépítés mellett ki tudjuk használni a páros és csoportmunka előnyeit is.

 

Üzleti tréningjeim során az adott kereteken belül elsajátíthatóak a helyes légzés alapjai, javaslatot teszek a szükséges egyéni beszédfejlesztésre, és a mindennapokban használható bemelegítő beszédgyakorlatot tanítok meg. Ezt követően lehetőség van egyéni konzultációra, kísérésre.