Lendvay Anita

2020-11-4 6:35

„magabiztosabban tudtam elvégezni azokat a feladataimat, ahol szükségem volt a szavak szép kiejtésében” (Lendvay Anita)