Pár szóban a beszélésről,beszédjavításról

2011-03-12 9:09

A beszélés tudatosan indítható,akaratlagosan befolyásolható neurofiziológiai műveletsor, melynek elemei reflexszerű önállósággal, automatikusan kapcsolódnak egymáshoz.

A beszédszervek mozgásait, az artikulációs folyamatokat a központi idegrendszer legmagasabb része: a kéreg és a kéreg alatti központok koordinálják.

 

A beszédben összekapcsolódik a  tudatos és a  nem tudatos jelleg.

A beszédjavítás során egy akaratlan mozgást, amely automatikusan folyik le, akaratlagos mozgássá alakítunk át (helyes artikulációs változat)és ezt a helyes változatot nem akaratlagossá változtatjuk, automatizálttá rögzítjük.

 

A beszélés művelete:

 

Az agykéreg beszédmotoros központjából az efferens idegpályákon át utasítások érkeznek az effektorokhoz ( a beszéd esetén a gége, garat, lágy szájpad, nyelv, arc stb. izomzatához). A beszédszervek mozgásáról a beszédszervekben lévő receptorok és a központok felé vezető idegpályák segítségével értesülnek az érző, szenzoros beszédközpontok. Ha rossz volt a végrehajtás, önkorrekció következik be.

 

A központi idegrendszerben összehasonlítási folyamatok mennek végbe. Amennyiben a beszélő központi idegrendszere nem képes a hibás mozgási műveleteket korrigálni, akkor van szükség beszédtanárra, logopédusra.

A beszédjavításban nélkülözhetetlen a visszajelzés, a kontrollálás.