Fejlesztés gyerekeknek-felnőtteknek

2011-10-19 9:40

Napjainkban egyre több a dekoncentrált gyermek. Nem tudnak az iskolában megfelelő képpen figyelni az őket oktató pedagógusokra, otthon pedig tanulási nehézségekkel küzdenek. Amikor bejutnak bármely felsőoktatási intézménybe (ha bejutnak!), akkor nagy valószínüséggel vagy kibuknak az első évben, vagy pedig a puskázás mesterévé válnak. Ennek eredménye pedig, hogy amikor elkerülnek egy munkahelyre, nem fogják tudni megfelelő képpen elvégezni a munkájukat. Rossz munkaerő lesznek. Mit tehet a szülő és mit tehet a felnőtt, dolgozó ember, hogy koncentráltabban tudjon összpontosítani a tanulásra illetve a munkára? Erre a problémára is megoldás a beszédtechnika. A beszédtecnika nem csak a helyes légzésre tanít meg- mint azt már tárgyaltuk-, hanem arra, hogy tudjunk megfelelő képpen egy vagy akár több dologra koncentrálni,hogyan tanuljunk hatékonyan.

 

Több felnőtt növendékemnél tapasztaltam (vezető beosztásban vannak),hogy nem tudnak hangosan olvasni, képtelenek egy adott szöveg lényegét összegezni pár mondatban, nem tudnak logikusan gondolkodni. Erre az egyetlen megoldás, a kitartó gyakorlás és munka a beszédtechnika tanárral. A mondókák megtanulása fejleszti a  memóriát, a hozzá kapcsolt ritmus gyakorlatok segítenek a magyar nyelv helyes beszédtempóban és ritmusban való közlésére. A hanggyakorlatok ahhoz nyújtanak segítséget, hogy az illető ne terhelje hangszalagjait, hosszan tudjon beszélni elfáradás nélkül. E közben fejleszteni lehet a színes beszédet, azaz ne legyen monoton amit mondunk. Ezzel egyetemben a beszédtechnika nagy hangsúlyt fordít a test megfelelő használatára, úgy mint verbális-és nonverbális kommunikációra, ezen belül mimika, gesztus, tesstartás, szemkontaktus, érzelem átadás-közvetítés-eltitkolás-.

 

Mind a pedagógusok, mind a gyermekek és a felnőttek integrálni tudják munkájuk során a beszédtechnikán tanultakat. Kommunikációjuk hatékonyabb lesz, önbizalmuk növekedni fog a sikerélmény miatt, testük helyes használata pedig irigylésre méltó lesz mások számára.

A csoportos foglalkozások pedig elősegítik a másik emberrel való együttműködést, összekovácsolja a csapattagokat.

 

Tehát,foglaljuk össze,milyen részei vannak a gyakorlatban a beszédtechnikának:

 

-légzés

-hangadás

-artikuláció

-beszédtempó

-szövegértés

-szóbeli közlés fejlesztése

-koncentráció

-prezentáció ( testtartás,mimika,gesztikuláció,szemkontaktus)