A verbális és nonverbális kommunikáció néhány pszichikai vetülete

2010-06-9 9:36

Az emberi beszéd olyan fizikai folyamatok eredményeként jön létre, melyek megmagyarázhatók, tanulmányozhatók. A beszédtechnika más tudományágak segítségével – anatómia, lélektan, szociológia, szociálantropológia, szociálpszichológia, pszicho-lingvisztika, irodalomtudomány, nyelvtudomány stb. feltárja a beszéd kóros elváltozásait, és pontos mozdulat beállításával, begyakorlásával javítási lehetőséget teremt.

 

Minden megszólalás pszichikai indíttatású, ezért a lelki problémák kiváltotta testi görcsösségek, pótcselekvések, beszédbeli torzulások mind-mind feltárhatók a verbális és nonverbális kommunikáción keresztül. A pszicho-lingvisztikai elemeknek épp úgy, mint a testbeszédnek, hamarabb hiszünk, mint a szóbeli tartalomnak.

A hangsúly, a hanglejtés, a hangerő, a hang színe, magassága, valamint az a mód, ahogy a szavakat kiejtjük sokat elárul egyéniségünkről vagy modorosságunkról.

 

A laza, természetes, oldott megszólaló megnyitja, a gátlásos, görcsös pedig eltávolítja, bezárkózásra készteti kommunikációs partnerét.