Orosz Atanáz miskolci püspök-exarcha

„Bebesi – Horváth Kata egy tanéven keresztül hűségesen és nagy szakértelemmel készítette föl kezdő papnövendékeinket leendő felolvasói és szónoki feladataikra.

Tanítási óráit és az azokhoz kapcsolódó gyakorlatokat hűségesen megtartotta, az anyagot megfelelő módon átadta és számon kérte. Növendékeink beszédtechnikai szinten érezhetően sokat fejlődtek illetve javultak. Tisztelettel ajánlom őt más beszédtechnikai kurzusok megtartására is,.